Thực trạng cây cao su tại nước ta

Ngoài chức năng chính là người trồng cao su để lấy mủ (nhựa) để sản xuất trong ngành công nghiệp cao su như sản xuất nệm, lốp xe, thì cây cao su có tác dụng cung cấp cho các ngành công nghiệp chế biến gỗ. Trong những năm gần đây do giá mủ cao su rớt giá nên bà con nông dân đốn hạ rất nhiều cây cao su làm gia tăng nguyên liệu và giảm giá gỗ thu mua.

Vào những năm gần đây, công nghệ còn chưa phát triển, những cây cao su đã hết thời gian cung cấp mủ, người dân thường đốn hạ để bán cho các công ty chế biến gỗ. Vì người ta thường nghĩ rằng, cây cao su chỉ có tác dụng cung cấp mủ thôi, không có giá trị về gỗ. Tuy nhiên, gỗ cao su có nhược điểm là gỗ để một thời gian, gỗ sẽ mục nát và không đạt chất lượng.

Trong thực tế, gỗ cao su là một trong những vật liệu khá bền được sử dụng trong sản xuất các đồ đạc trong nhà ngày nay. Gỗ cao su có một nhân vật hạt dày đặc mà có thể dễ dàng kiểm soát trong quá trình sấy. Gỗ cao su có rất ít co rút làm cho nó một trong những vật liệu xây dựng ổn định hơn cho sản xuất đồ nội thất. Như gỗ thích, gỗ cao su là một loài sản xuất nhựa. Trong trường hợp của cây phong, nó là nhựa, trong trường hợp của gỗ cao su, nó là cao su. Gỗ cao su sản xuất tất cả các cao su được sử dụng trong thế giới cho tất cả các sản phẩm dựa trên cao su.

< Trở lại